• Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim.  • Waktu lahiran : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (dikenal sebagai Tahun